داربست نما در تهران

داربست فلزی نقش کلیدی در صنعت ساخت و ساز بازی می کند بنابراین در هر مرحله ای از ساخت و ساز ممکن است به داربست نیاز پیدا کنید . در تهران داربستی های متعددی وجود دارد که اغلب غیرمجاز فعالیت میکنند و ممکن است شما را با مشکل مواجه کنند…

مطالعه بیشتر