داربست ارزان

نصب هرگونه داربست زیر بتن – داربست نما – داربست چادر- داربست تابلو بنر وفلکس – داربست قفسه بندی جهت انبار کالا و … .به صورت تخصصی و در اسرع وقت (حتی روزهای تعطیل) هزینه نصب داربست : در بحث هزینه نصب چند آیتم در هزینه تاثیر دارد. ۱- ارتفاع…

مطالعه بیشتر