در مبحث کار در ارتفاع و داربست بندی، ایمنی نردبان از جمله مسائل مهمی است که باید نکات مرتبط با آن را در حین کار در نظر داشت. از جمله نکات ایمنی نردبان می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 1. در موارديكه امكان تكيه دادن نردبان قابل حمل و به محل كار يا شيب مناسب و اطمينان بخش وجود نداشته باشد براي جلوگيري از حركت نردبان بايد پايه يا تكيه‎گاه آن محكم بسته يا مهار شود.
 2. نردبان قابل حمل بايد طوري قرار داده شود كه پايه نردبان در جاي ثابتي قرار گرفته و تكيه‎گاه بالا نيز استحكام كافي براي تحمل بار وارده را داشته باشد.
 3. چنانچه نردبان در محلي كه احتمال لغزش دارد قرار داده مي‎شود بايد بوسيله گوه يا كفشك يا ساير وسائل مشابه از لغزش پايه‎ها جلوگيري گردد.
 4. افزودن ارتفاع نردبان بوسيله قراردادن جعبه يا بشكه در زير پايه‎هاي آن ممنوع است.
 5. به منظورافزودن ارتفاع نردبان به هیچ وجه نباید پله اول نردبان را برروی الوار قرارداد.
 6. نردبان نبايد در جلوي دربي كه باز مي‎شود قرار داده شود مگر آنكه درب كاملاً محكم بسته و قفل شده باشد.
 7. استفاده از نردبانهایي كه پله‎هاي آنها در رفته يا معيوب، ترك، شكستگي و يا داراي نقائص ديگري باشند، ممنوع است.
 8. نردبان يكطرفه بيش از ده متر ممنوع است.
 9. نردباني كه روي يك پايه بوسيله پله هاي افقي ساخته مي‎شود ممنوع است.
 10. دو نردبان كوتاه نبايد بهم متصل و بجاي نردبان بلند بكار برده شود.
 11. نردبانهایی که طول آنها از ۸ متر بیشتر است، موقع استفاده باید از قسمت وسط بوسیله طناب و یا زنجیر به دیوار مهار شوند تا از نوسان و یا احتمال شکستن آنها جلوگیری شود.
 12. در نردبانهاي ثابت براي هر ۹ متر ارتفاع يك پاگرد بايد پيش‎بيني شود و هر قطعه از نردبان كه حدفاصل بين دو پاگرد است، بايد بنحوي قرار گيرد كه در امتداد قطعه قبلي نباشد.
 13. اگر وزن نردبان بیشتر از ۲۵ کیلوگرم باشد و یا در موقعیتهای نامناسب مثل: برف ، یخبندان، باد و غیره قرار داشته باشد، بایستی توسط دونفر جابجا شده و در محل مطلوب قرار داده شود.
 14. رنگ آمیزی نردبانهای چوبی ممنوع است.
 15. هیچوقت نباید نردبان را بصورت افقی و بر روی شانه حمل کرد، زیرا در سر پیچها احتمال برخورد با سر کارگران وجود دارد.
 16. نردبان بایستی طوری حمل شود که سر آن حداقل ۲ متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

داربست بندی یکی از مشاغل پر خطر دنیا